Dalajlama:  "Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se."

Politická mapa

Politická mapa

BAREŠOVÁ, Jaroslava. Slepé mapy-Zeměpis. Vyd.1. Praha : Fragment, 2009. 56 s. ISBN 978-80-253-0532-4.