Dalajlama:  "Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se."